1. TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hệ thống quản lý được HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (Con Đường Trí Tuệ): Tư vấn xây dựng cho Các Doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm các tất cả Các Chính sách, Quy định, Quy trình để vận hành Doanh nghiệp một cách hiệu quả. Hệ thống này được sử dụng cho tất cả Các Doanh nghiệp không phân biệt quy mô, Lĩnh vực kinh doanh…

Quý Khách Hàng có thể tham khảo thêm Các Gói Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp theo dưới đây:

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? Là Quá trình THIẾT KẾ – TỔ CHỨC & SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP Dựa trên Nền tảng Là Cấu trúc cũ của Doanh nghiệp.

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Là Đơn vị Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV) Xây dụng Các Hệ thống QLCL Quốc tế: ISO-9001:2015, TQM, QA/QC, BSC-KPI-3P, Kaizen-5S,…

Hệ thống Quản lý BMS được HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Tư vấn Xây dựng Cho Các Doanh nghiệp tại Việt Nam Bao gồm Tất cả Các Chính sách, Quy định, Quy trình Để Vận hành Doanh nghiệp Một cách Bài bản, Và Hiệu quả.

LƯƠNG 3P Sẽ được Chuyên gia của HỌC VIỆN  QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): – Chúng tôi Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Trong việc Xây dựng LƯƠNG 3P Theo Hệ thống Thẻ điểm (BSC-KPI-3P Nhật Bản) Và được Áp dụng Chuẩn mực Tại Việt Nam.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Chính là “PHẦN HỒN”, Là Nét đẹp, Là cái “GEN” của Doanh nghiệp, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Sẽ Trường tồn Theo Thời gian, Giống như Đời sống Tinh thần & Tính cách Của Một Con người, Là Phần Quyết định Đến sự Thành bại Về Lâu dài Của Một Doanh nghiệp.

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): – Chúng tôi Chuyên nhận Tư vấn Cho Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam XÂY DỰNG  KHUNG NĂNG LỰC & ĐỊNH CHUẨN VỊ TRÍ/CHỨC DANH Quan trọng Của Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ,…

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ) – Chúng tôi đã Tham gia Tư vấn & Hỗ trợ Cho rất nhiều Các Doanh nghiệp SMEs Việt Nam Về: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, Chúng tôi Rút ra Những Lỗi thường Gặp Của Ban Lãnh đạo của Các Doanh nghiệp SMEs như sau…

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Là Đơn vị Chuyên TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXTM, TMDV). Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 500 Doanh nghiệp, Và Các Tập đoàn,… Ứng dụng Hiệu quả CÁC DỰ ÁN THIẾT LẬP HỆ THỐNG BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S,

2. HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Đến với HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (Con Đường Trí Tuệ): sẽ giúp cho Quý Khách Hàng (Doanh Nghiêp): “TƯ VẤN” Các Chiến lược, Phương pháp Phát triển Mô hình Kinh doanh, Thiết lập Đội ngũ “Chiến binh” SALES Chuyên nghiệp. Vận hành cùng Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện…

Quý Khách Hàng có thể tham khảo thêm Các Gói Đào Tạo Kỹ Năng Mềm theo dưới đây:

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP – CHUYỂN ĐỔI SỐ? Là Quá trình TỔ CHỨC – THIẾT KẾ – SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP & CHUYỂN ĐỔI SỐ Dựa trên Nền tảng Là Cấu trúc cũ của Doanh nghiệp.

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Là Đơn vị Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV) Xây dụng Các Hệ thống QLCL Quốc tế: ISO-9001:2015, TQM, QA/QC, BSC-KPI-3P, Kaizen-5S,…

Hệ thống Quản lý BMS được HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Tư vấn Xây dựng Cho Các Doanh nghiệp tại Việt Nam Bao gồm Tất cả Các Chính sách, Quy định, Quy trình Để Vận hành Doanh nghiệp Một cách Bài bản, Và Hiệu quả.

LƯƠNG 3P Sẽ được Chuyên gia của HỌC VIỆN  QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ) – Chúng tôi Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Trong việc Xây dựng LƯƠNG 3P Theo Hệ thống Thẻ điểm (BSC-KPI-3P Nhật Bản) Và được Áp dụng Chuẩn mực Tại Việt Nam.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP/NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ Chính là “PHẦN HỒN”, Là NÉT ĐẸP, LÀ CÁI “GEN” của Doanh nghiệp, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  Sẽ Trường tồn Theo Thời gian, Giống như Đời sống Tinh thần & Tính cách Của Một Con người, Là Phần Quyết định Đến sự Thành bại Về Lâu dài Của Một Doanh nghiệp.

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ) – Chúng tôi Chuyên nhận Tư vấn Cho Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam Xây dựng KHUNG NĂNG NĂNG LỰC & ĐỊNH CHUẨN VỊ TRÍ/CHỨC DANH Quan trọng Của Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ,…

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ) – Chúng tôi đã Tham gia Tư vấn & Hỗ trợ Cho rất nhiều Các Doanh nghiệp SMEs Việt Nam Về: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, Chúng tôi Rút ra Những Lỗi thường Gặp Của Ban Lãnh đạo của Các Doanh nghiệp SMEs như sau…

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Là Đơn vị Chuyên TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG DIGITAL MARKETING Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXTM, TMDV). Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 500 Doanh nghiệp, Và Các Tập đoàn,… Ứng dụng Hiệu quả CÁC HỆ THỐNG TRADE/MARKETING/SALES

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ) Là Đơn vị Chuyên TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING/TELESALES Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXTM, TMDV). Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 200 Doanh nghiệp, Và Các Tập đoàn,… Ứng dụng Hiệu quả CÁC DỰ ÁN THIẾT LẬP CÁC KÊNH BÁN HÀNG ONLINE/OFFLINE,

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ) Là Đơn vị Chuyên TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPI-3P Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXTM, TMDV). Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 200 Doanh nghiệp, Và Các Tập đoàn,… Ứng dụng Hiệu quả CÁC DỰ ÁN THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÂN PHỐI, CÁC KÊNH BÁN HÀNG B2B, B2C, H2H, GT, MT,…