TƯ VẤN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý doanh nghiệp là một trong những kỹ năng quan trọng của người lãnh đạo giúp cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng danh tiếng của công ty, giúp triển khai được chiến lược, thực thi được mục tiêu và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

1. Hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết

2. Phân công việc cho mỗi nhân viên, mỗi phòng ban hợp lý, hiệu quả.

3. Tổ chức, phân tầng hệ thống nhân viên trong doanh nghiệp.

4. Kiểm soát được những dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp.

5. Kiểm soát lượng hàng hóa, sản phẩm bán ra tăng hay giảm.

6. Kiểm soát năng suất làm việc của mỗi nhân viên, mỗi bộ phận.

7. Sử dụng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

DỊCH VỤ ĐÀO TÀO KỸ NĂNG MỀM DOANH NGHIỆP

 1. Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc.
 2. Kỹ năng ủy thác hiệu quả và tạo động lực làm việc.
 3. Kỹ năng đàm phán thương lượng.
 4. Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề.
 5. Nâng cao năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung.
 6. Xây dựng và phát triển đội nhóm.
 7. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 8. Phát triển năng lực cá nhân dành cho đội ngũ bán hàng.
 9. Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp.
 10. Kỹ năng quản lý cuộc họp hiệu quả.
 11. Kỹ năng giải quyết xung đột nội bộ.
 12. Kỹ năng giám sát và quản lý đội nhóm.
 13. Phát triển năng lực và kỹ năng cá nhân chịu được “stress”.
 14. Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên.
 15. Kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian xử lý công việc hiệu quả.
 16. Nâng cao nhận thức dành cho trường nhóm, trưởng phòng cấp quản lý.

CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC

CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC

GÓI TÁI CẤU TRÚC TỔNG QUAN

NGẮN HẠN
2 THÁNG
Liên hệ hotline
Lập đề án tái cấu trúc
Thiết kế cấu trúc mới
Xây dựng hệ thống nội bộ
Xây dựng VHDN
Đào tạo kỹ năng quản lý
Nghiệm thu & Chuyển giao

GÓI TÁI CẤU TRÚC CHUYÊN SÂU

DÀI HẠN
4 THÁNG
Liên hệ hotline
Lập đề án tái cấu trúc
Thiết kế cấu trúc mới
Xây dựng hệ thống nội bộ
Xây dựng VHDN
Đào tạo kỹ năng quản lý
Nghiệm thu & Chuyển giao

GÓI TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN

DÀI HẠN
6 THÁNG
Liên hệ hotline
Lập đề án tái cấu trúc
Thiết kế cấu trúc mới
Xây dựng hệ thống nội bộ
Xây dựng VHDN
Đào tạo kỹ năng quản lý
Nghiệm thu & Chuyển giao

TS.Anna Nguyễn Nhung
CHUYÊN GIA TƯ VẤN  Yêu cầu:

   
   
  [sg_popup id=1112]