LỊCH HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

LIÊN HỆ

Đào Tạo Kỹ Năng Digital Marketing

  • Tìm hiểu Digital Marketing là gì?
  • 3 Loại Media trong Digital Marketing: Paid Media; Owned Media; Earned Media.
  • Vai trò của Digital Marketing trong thời đại ngày nay.
  • Môi trường hoạt động Digital Marketing
  • Các Công cụ truyền thông phổ biến trong Digital Marketing

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng 

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Lập Kế Hoạch & Lập Báo Cáo

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Updating…

Đào Tạo Năng Lực Cho Quản Lý Cấp Trung

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Tối Ưu

Updating…

Đào TạoKỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Updating…

Đào Tạo Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên

Updating…