TƯ VẤN TÁI TẠO TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý doanh nghiệp là một trong những kỹ năng quan trọng của người lãnh đạo giúp cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng danh tiếng của công ty, giúp triển khai được chiến lược, thực thi được mục tiêu và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

1. Hoạch định CHIẾN LƯỢC Một cách Khoa học, Chi tiết.

2. Phân công việc cho Mỗi NHÂN VIÊN, PHÒNG BAN Hợp lý, Hiệu quả.

3. Tổ chức, Phân tầng HỆ THỐNG Nhân viên trong Doanh nghiệp.

4. Kiểm soát được Những DỮ LIỆU CƠ BẢN của Doanh nghiệp.

5. Kiểm soát Lượng HÀNG HÓA, SẢN PHẨM Bán ra Tăng/Giảm.

6. Kiểm soát NĂNG SUẤT LÀM VIỆC của Mỗi Nhân viên, Phòng ban.

7. Sử dụng HỆ THỐNG SỐ – TỰ ĐỘNG HÓA Quản lý Doanh nghiệp.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

.: CÁC GÓI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM:

 1. Kỹ năng Hoạch định & Tổ chức công việc.
 2. Kỹ năng Ủy thác hiệu quả & Tạo động lực làm việc.
 3. Kỹ năng Đàm phán Thương lượng.
 4. Phương pháp Tư duy & Kỹ năng Giải quyết Vấn đề.
 5. Nâng cao Năng lực Quản trị dành cho Quản lý Cấp trung.
 6. Xây dựng & Phát triển Đội nhóm.
 7. Kỹ năng Giao tiếp Hiệu quả.
 8. Phát triển Năng lực Cá nhân dành cho Đội ngũ Bán hàng.
 9. Kỹ năng Thuyết trình Chuyên nghiệp.
 10. Kỹ năng Quản lý Cuộc họp hiệu quả.
 11. Kỹ năng Giải quyết Xung đột nội bộ.
 12. Kỹ năng Giám sát & Quản lý Đội nhóm.
 13. Phát triển Năng lực & Kỹ năng Cá nhân Chịu được “Stress”.
 14. Kỹ năng Huấn luyện & Đào tạo Nhân viên/ Đội ngũ Kế thừa.
 15. Kỹ năng Quản lý & Sắp xếp Thời gian Xử lý Công việc hiệu quả.
 16. Nâng cao Nhận thức dành cho Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng, Cấp Quản lý.

.: CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ – GỠ RỐI DOANH NGHIỆP:

.: CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC – TÁI TẠO DOANH NGHIỆP:

GÓI TÁI CẤU TRÚC TỔNG QUAN

(TƯ VẤN - HỖ TRỢ 24/7)
2 THÁNG
LIÊN HỆ HOTLINE
1. Lập Đề án Tái Cơ cấu Tổ chức
2. Thiết kế Cơ cấu Tổ chức mới
3. Xây dựng HT.Quản lý Nội bộ
4. Xây dựng HT.Biểu mẫu HCNS.
5. Đào tạo Kỹ năng Quản lý Nội bộ
6. Nghiệm thu - Chuyển giao Đề án

GÓI TÁI CẤU TRÚC CHUYÊN SÂU

(TƯ VẤN - HỖ TRỢ 24/7)
4 THÁNG
Liên hệ hotline
1. Lập Đề án Tái tạo Doanh nghiệp
2. Thiết kế Hệ thống QTDN-SC4.0
3. Xây dựng HT.Kiểm soát Nội bộ
4. Xây dựng Hệ thống QPPL Nội bộ
5. Đào tạo Kỹ năng QTDN-SC4.0
6. Nghiệm thu - Chuyển giao Đề án

GÓI TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN

(TƯ VẤN - HỖ TRỢ 24/7)
6 THÁNG
Liên hệ hotline
1. Lập Đề án Tái Cấu trúc Toàn diện
2. Thiết kế Hệ thống QTDN-SC4.0
3. Xây dựng HT.Quản trị Rủi ro
4. Xây dựng VHDN SmartCeo 4.0
5. Đào tạo Kỹ năng QTDN-SC4.0
6. Nghiệm thu - Chuyển giao Đề án

TS.Anna Nguyễn Nhung
CHUYÊN GIA TƯ VẤN  Yêu cầu:

   
   
  [sg_popup id=1112]