Thứ năm, Tháng 6 01, 2023

GÓI 1: TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ

Hanh Chinh Nhan Su SSC4.0

TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ: Là quá trình KIẾN TẠO-TÁI LẬP Và Đưa ra MỘT CƠ CẤU TỔ CHỨC MỚI Hợp lý, Từ đó xác định Định biên Nhân sự, Lao động phù hợp với Doanh nghiệp Nói chung và Phù hợp với Năng lực của Từng Vị trí, Cá nhân Nói riêng. NHÂN SỰ Là Yếu tố Rất Quan trọng Với Các Doanh nghiệp.

TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ: Là Cơ sở Để Đổi mới Quản trị Nguồn Nhân lực, Cho phép Các Doanh nghiệp Nâng cao Chất lượng Quản lý, Và Điều hành Nguồn Nhân lực. Các Hoạt động Để TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ: Quan trọng là Việc rà soát và Hoàn thiện Chức năng, Nhiệm vụ, Tiến hành Điều chỉnh Phân cấp, Phân quyền, Thiết lập lại Hệ thống Mô tả Công việc, Tiêu chuẩn Công việc, Từ đó Đánh giá và Bố trí Sắp xếp lại Nguồn Nhân lực, Điều chỉnh Các Chính sách Quản trị Nguồn Nhân lực mới phù hợp.

TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ: Không chỉ Đơn thuần là Quá trình Cắt giảm, Điều động Nhân sự, Lao động Mà còn Là Quá trình Thay đổi Tư duy, Nhận thức và Phương pháp Điều hành. VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Tự hào có Một Đội ngũ Giảng viên Ưu tú Với Học vị  Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ QTKD, Thạc sỹ Luật TM, Chuyên viên Tài chính, Kiểm toán, Kỹ sư Tin học, CNTT, Đồ họa,…Và Cùng Đội ngũ CTV Là Chuyên gia Tư vấn Gạo cội, Giàu Kinh nghiệm Thực tiển Trong Lĩnh vực: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ SXKD, QLDA ĐẦU TƯ, LUẬT DÂN SỰ, THƯƠNG MẠI, SỞ HỮU TRÍ TUỆ, DIGITAL MARKETING,...Đảm trách Hướng dẫn Quý Doanh nghiệp Thực hiện.

ĐẶC BIỆT: Là GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ - Mục đích của Gói Tư vấn này Là Hỗ trợ Quý Doanh nghiệp Định biên Nhân sư, Sắp xếp, Và Cơ cấu lại Đội ngũ Nhân sự cho phù hợp Với Tình hình Thực tế và Đảm bảo Hiệu quả khai thác Năng suất Lao động trong việc Quản lý, Sử dụng, Và Khai thác Nguồn Nhân lực hiện có của Doanh nghiệp mình.

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Hệ thống Hành chính & Nhân Sự Gồm có:

 • TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC MỚI BỘ MÁY QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ.
 • XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.
 • ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ, CƠ CẤU TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY NHÂN SỰ CHO TỪNG VỊ TRÍ - CHỨC DANH THEO TỪNG MÔ HÌNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP: SXKD, TMDV, XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, NỘI THẤT, VẬN TẢI, DU LỊCH,...
 • XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ - CHỨC DANH CỦA CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG TRONG DOANH NGHIỆP. 
 • XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ, PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG, TRẢ LƯƠNG CHO CB-CNV TRONG DOANH NGHIỆP THEO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ BSC-KPI-3P.
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CB-CNV THEO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ: BSC-KPI-3P.
 • XÂY DỰNG QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO HỆ THỐNG QUẢN LÝ SMART CEO 4.0.
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ THEO HỆ THỐNG QLCL TOÀN DIỆN: TQM, QA/QC/QS, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S.
 • ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ-CEO: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, DIGITAL MARKETING,...
icon trai bang gia BẢNG GIÁ "GÓI 1 - TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ - LIÊN HỆ" icon phai bang gia

.: LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc - Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp Sẽ được Thực hiện: Từ 02 Tháng => 06 Tháng, Cụ thể Như sau:

1. TÁI CẤU TRÚC TỔNG THỂ & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 02 THÁNG.

2. TÁI CẤU TRÚC CHUYÊN SÂU & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 04 THÁNG.

3. TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN MÔ HÌNH SXKD, TMDV & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 06 THÁNG.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc Các Ngày T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra, Chúng tôi Có nhận Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ Theo Giờ.

 • BUỔI SÁNG  : TỪ 9h00 => 12h00.
 • BUỔI CHIỀU : TỪ 13h00 => 16h00.

- Chi phí Thực hiện Các Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc - Đào tạo Nôi bộ Của Chúng tôi Như sau: 

 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO-9001, ISO-14001, ISO-22000/HACCP, ISO-27000, SA8000, TQM, QA/QC, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S, VHDN, VHKD, NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ: TỪ 50TR => 150TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

 

X

Right Click

No right click