Thứ năm, Tháng 6 01, 2023

Tư Vấn & Đào Tạo Nội bộ

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM
Chuyên Cung cấp Dịch vụ Tư vấn Tái Cơ cấu Tổ chức Toàn diện Mô hình Quản lý - Điều hành - Chuyển đổi số SSC4.0 Cho Các Doanh nghiệp SMEs Theo Chiến lược Kinh doanh Cho Từng Loại hình Doanh nghiệp SMEs: SXKD, TMDV,.. Dịch vụ Tư vấn Tái Cơ cấu Tổ chức Bộ máy Doanh nghiệp  Do VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM - Chúng tôi Cung cấp, Sẽ Trợ Giúp Các Bạn có Một Bộ máy Tổ chức TINH GỌN - NHẸ - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ, Và Phù hợp với Định hướng Chiến lược của Doanh nghiệp Các Bạn, Từ đó Tạo Hiệu quả cao Trong việc Theo đuổi Các Mục tiêu Chiến lược Kinh doanh Dài hạn, Cũng như Tăng cường Khả năng Cạnh tranh của Doanh nghiệp. Theo Phương châm: "ĐỒNG HÀNH - KIẾN TẠO - PHÁT TRIỂN".

dich-vu-tai-cau-truc

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAMLà Đơn vị Chuyên Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc - Gỡ rối Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ cho Các Doanh nghiệp SMEs (Áp dụng Cho Loại hình Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ Tại Việt Nam)

ĐẶC BIỆT: Là Các Gói Tư vấn Quản lý - Gỡ rối cho Các Doanh nghiệp SMEs: HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN, SẢN PHẨM & DỊCH VỤ, SẢN XUẤT & KINH DOANH, DIGITAL MARKETING, SET-UP HỆ THỐNG BÁN HÁNG THEO CÁC KÊNH PHÂN PHỐI (B2B, B2C, H2H), HỆ THỐNG QUY PHẠM - PHÁP LUẬT NỘI BỘ, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, BỘ NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH, GIAO TIẾP, CSKH,...NHẬN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ-CEO: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, DIGITAL MARKETING, TỔ CHỨC NHÓM, GIAO VIỆC, ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN TẬP THỂ, ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN, XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC, TÍNH LƯƠNG KPI-3P, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ THỪA,...

 • Nhân Sự & Lao Động
 • Tài Chính DN
 • Quản Trị DN
 • Sản Phẩm & Dịch Vụ
 • Sản Xuất & Kinh Doanh
 • Quản Trị Toàn Diện
 • Quy Phạm Nội Bộ
 • Văn Hóa Doanh Nghiệp

goi-tai-cau-truc-nhan-su-lao-dong

Các Vấn đề Tư vấn Tái cấu trúc Hành chính & Nhân sự Gồm có:

 • Tái Cơ cấu Tổ chức Hệ thống Hành chính & Nhân sự.
 • Xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng & Đào tạo Nhân sự.
 • Xây dựng Kế hoạch Định biên Nhân sự & Phát triển Nguồn Nhân lực cho Doanh nghiệp.
Read More

goi-tai-cau-truc-nguon-tai-chinh

Các Vấn đề Của việc Tái Cấu Trúc Tài Chính & Kế toán Gồm có:

 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Chính sách Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế Trong Doanh nghiệp.
 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Hệ thống Quản trị Kế toán Công nghệ 4.0.
 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu lại Nguồn vốn -  Công nợ của Doanh nghiệp.

 

Read More

goi-tai-cau-truc-quan-tri-doanh-nghiep

Các Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Doanh nghiệp Như sau:

Read More

goi-tai-cau-truc-san-pham-va-dich-vu

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Sản phẩm & Dịch vụ Bao gồm:

Read More

goi-tai-cau-truc-quan-ly-san-xuat-kinh-doanh

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu Trúc Sản Xuất & Kinh Doanh Gồm có:

Read More

 

goi-tai-cau-truc-toan-dien-doanh-nghiep

Các Gói Tư vấn Quản lý & Tái cấu trúc Doanh nghiệp Được Chúng tôi Triển khai Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

 • Gói 1: Tái Cấu trúc  Hành chính & Nhân sự.
 • Gói 2: Tái Cấu trúc  Tài chính - Kế toán - Thuế.
 • Gói 3: Tái Cơ cấu   Tổ chức Bộ máy Doanh nghiệp.
 • Gói 4: Tái Cấu trúc  Sản xuất & Kinh doanh.
 • Gói 5: Tái Cấu trúc  Sản phẩm & Dịch vụ.
 • Gói 6: Tái Cấu trúc  Quy phạm - Pháp luật Nội bộ.
 • Gói 7: Tái Cấu trúc  VHDN - Bộ Nguyên Tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp.
 • Gói 8: Tái Cấu trúc  Toàn diện Mô hình SXKD, TMDV Của Doanh nghiệp.
Read More

 

 

goi-tai-cau-truc-he-thong-quy-pham-noi-bo

Tái cấu trúc Quy pham-Pháp luật Nội bộ của Doanh nghiệp Là Hoạch định lại Toàn bộ Hệ thống Pháp luật Nội bộ Cụ thể như sau:

Read More

 .: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

tv van hoa dn

Có rất nhiều khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, Nhưng tựu chung, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP có thể được định nghĩa là “Tập hợp những giá trị và chuẩn mực về Niềm tin, Hành vi, Cách nhận thức & Phương pháp Tư duy được Mọi người trong Công ty cùng Công nhận, Suy nghĩ & Hành động như Một Thói quen.”VĂN HÓA DOANH NGHIỆP giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, Ảnh hưởng đến lối sống, Hành vi của người đó. Xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của Mỗi Doanh nghiệp.

Read More

Doanh Nghiệp Trước Tái Cấu Trúc

 • Cán bộ-CNV Làm việc Không hiệu quả.
 • Đội ngũ Quản lý Làm việc Trì trệ, Thiếu Trách nhiệm.
 • Chi phí Quản lý Hệ thống Tăng cao.
 • Nhân lực Phân bổ Cho Từng Phòng ban Không đủ.
 • Năng lực Đội ngũ Quản lý Chưa Đáp ứng Được Yêu cầu Công việc.
 • Các bộ Chủ chốt  Phòng ban Làm việc Không đúng Chức năng - Nhiệm vụ.
 • Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Nặng nề Không Phát huy Hiệu quả.
 • Chưa có Kế hoạch - Chiến lược Kinh doanh, Bán hàng Phù hợp.
 • Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốt Không đủ Năng lực.

Xem thêm

Doanh Nghiệp Sau Tái Cấu Trúc

 • Thay đổi Tư duy từ các Cấp Lãnh đạo đến CB-CNV Theo hướng Chuyên nghiệp & Hiệu quả.
 • Xác định lại Chiến lược Công ty & Chiến lược từng Chức năng (Nhân sự, Tài chính, SXKD, Tiếp thị,,...).
 • Cải cách Công tác Quản lý, Xây dựng Cơ cấu Tổ chức chuẩn & Phù hợp.
 • Xác định rõ Chức năng, Nhiệm vụ, Trách nhiệm Từng Phòng ban, Đến CB-CNV
 • Bố trí lại Đội ngũ CB-CNV, Đưa ra Các Phương thức Quản trị, Báo cáo & Đánh giá Công việc Đem lại hiệu quả.
 • Tái Cấu trúc lại Nhằm hợp lý hóa Các Công việc, Tiết kiệm Chi phí, Nâng cao hiệu quả.
 • Xây dựng Tư tưởng, Tm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị Cốt lõi của Doanh nghiệp...
 • Xây dựng Quy chế, Nội quy, Quy định, Quy trình Tác nghiệp Để Công ty Hoạt động Hiệu quả hơn.
 • Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực (BSC-KPIs-3P) Hiệu quả cho toàn Công ty.
 • Xây dựng Bộ máy Quản lý & Điều hành: "TINH GỌN - NHẸ - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ".

Xem thêm

.: TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:
VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:Chuyên Tư vấn & Giải quyết Những Vấn đề Liên quan đến Cơ cấu Tổ chức Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, TMDV,...Của Quý Doanh nghiệp, Tìm ra Hướng Khắc phục Giúp cho Các Doanh nghiệp SMEs Sớm Ổn định - Bền vững & Phát triển Kinh doanh Tốt hơn.

tư vấn xây dựng hệ thống bms
 
 
 
 Tư vấn chiến lược nguồn năng lực
 
 
X

Right Click

No right click