Thứ ba, Tháng 3 28, 2023

 

.: GIỚI THIỆU: 

1. LOGO HOC VIEN CEO SMART 4.0

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Tự hào có Một Đội ngũ Giảng viên Ưu tú & Chuyên gia Tư vấn Gạo cội có Nhiều năm Kinh nghiệm Thực tiễn, Được Tu nghiệp & Đào tạo Bài bản ở Nước ngoài (Mỹ, Pháp, Nga, Nhật bản) Chuyên ngành về: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Tài chính, Quản trị SXKD, Quản trị Marketing,...Có Bằng cấp & Học vị Quốc tế từ Kỹ sư QLCL, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Tin học, Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế, Thạc sĩ Tài chính-Kiểm toán, Tiến sĩ QTKD, Tiến sĩ Luật,...Nắm giữ Các Vị trí Quản lý Cấp cao Tại Các Tập đoàn Các Công ty Đa Quốc gia Trong & Ngoài nước. Đồng thời có nhiều kinh nghiệm Khởi xướng & Triển khai Các Dự án Tư vấn Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp 4.0, Chiến lược SXKD: OMP, OEM, ODM, QA/QC, KAIZEN-5S,...Các Chương trình Đào tạo Cán bộ Quản lý Theo Hướng Kết hợp Giữa Kiến thức Quản lý Quốc tế Với Kinh nghiệm Địa phương.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh được Giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

.: CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP:

 • Nhân Sự & Lao Động
 • Tài Chính DN
 • Quản Trị DN
 • Sản Phẩm & Dịch Vụ
 • Sản Xuất & Kinh Doanh
 • Quản Trị Toàn Diện
 • Quy Phạm Nội Bộ
 • Văn Hóa Doanh Nghiệp

goi-tai-cau-truc-nhan-su-lao-dong

Các Vấn đề Tư vấn Tái cấu trúc Hành chính & Nhân sự Gồm có:

 • Tái Cơ cấu Tổ chức Hệ thống Hành chính & Nhân sự.
 • Xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng & Đào tạo Nhân sự.
 • Xây dựng Kế hoạch Định biên Nhân sự & Phát triển Nguồn Nhân lực cho Doanh nghiệp.
Read More

goi-tai-cau-truc-nguon-tai-chinh

Các Vấn đề Của việc Tái Cấu Trúc Tài Chính & Kế toán Gồm có:

 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Chính sách Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế Trong Doanh nghiệp.
 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Hệ thống Quản trị Kế toán Công nghệ 4.0.
 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu lại Nguồn vốn -  Công nợ của Doanh nghiệp.

 

Read More

goi-tai-cau-truc-quan-tri-doanh-nghiep

Các Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Doanh nghiệp Như sau:

Read More

goi-tai-cau-truc-san-pham-va-dich-vu

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Sản phẩm & Dịch vụ Bao gồm:

Read More

goi-tai-cau-truc-quan-ly-san-xuat-kinh-doanh

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu Trúc Sản Xuất & Kinh Doanh Gồm có:

Read More

 

goi-tai-cau-truc-toan-dien-doanh-nghiep

Các Gói Tư vấn Quản lý & Tái cấu trúc Doanh nghiệp Được Chúng tôi Triển khai Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

 • Gói 1: Tái Cấu trúc  Hành chính & Nhân sự.
 • Gói 2: Tái Cấu trúc  Tài chính - Kế toán - Thuế.
 • Gói 3: Tái Cơ cấu   Tổ chức Bộ máy Doanh nghiệp.
 • Gói 4: Tái Cấu trúc  Sản xuất & Kinh doanh.
 • Gói 5: Tái Cấu trúc  Sản phẩm & Dịch vụ.
 • Gói 6: Tái Cấu trúc  Quy phạm - Pháp luật Nội bộ.
 • Gói 7: Tái Cấu trúc  VHDN - Bộ Nguyên Tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp.
 • Gói 8: Tái Cấu trúc  Toàn diện Mô hình SXKD, TMDV Của Doanh nghiệp.
Read More

 

 

goi-tai-cau-truc-he-thong-quy-pham-noi-bo

Tái cấu trúc Quy pham-Pháp luật Nội bộ của Doanh nghiệp Là Hoạch định lại Toàn bộ Hệ thống Pháp luật Nội bộ Cụ thể như sau:

Read More

 .: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

tv van hoa dn

Có rất nhiều khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, Nhưng tựu chung, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP có thể được định nghĩa là “Tập hợp những giá trị và chuẩn mực về Niềm tin, Hành vi, Cách nhận thức & Phương pháp Tư duy được Mọi người trong Công ty cùng Công nhận, Suy nghĩ & Hành động như Một Thói quen.”VĂN HÓA DOANH NGHIỆP giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, Ảnh hưởng đến lối sống, Hành vi của người đó. Xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của Mỗi Doanh nghiệp.

Read More

.: TẦM NHÌN:

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Trở thành Lựa chọn Hàng đầu Của Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam Trong Lĩnh vực:Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Tái Cấu trúc Toàn diện Mô hình SXKD - Đào tạo Nội bộMang tính Ứng dụng Thực tiễn - Giải pháp Tối ưu Cho Các Doanh nghiệp SMEs - Công cụ Quản trị Doanh nghiệp Thành công - Smart Ceo 4.0  (Bộ Tài liệu Gồm hơn 3,000 File Doc, Excel). Thuộc Dự án:"TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19" (Do Học Viện Quản lý SSC4.0 Việt Nam Tài trợ Miễn phí Cho Các Doanh nghiệp SMEs - Khu vực TP.Hồ Chí Minh).

.: SỨ MỆNH:

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hoạt động Nhằm Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs Phát triển Bền vững Thông qua Dịch vụ Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ (Có Chất lượng & Tính Thực tiễn cao) Trong 05 Lĩnh vực: Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp - Xây dựng Chiến lược Kinh doanh, Set-Up Hệ thống Quản lý QLCL Toàn diện & Khung Năng lực Theo 03 Bộ Tiêu chuẩn: BSC-KPI-3P. 

Với Đội ngũ Giảng viên Ưu tú, Các Chuyên gia Tư vấn Gạo cội, Tâm huyết, Tuân thủ Đạo đức Nghề nghiệp, Nhiệt tình, Năng động, Sáng tạo, Có Trách nhiệm cao Trong công tác: Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Tuyển dung - Đào tạo Nội bộ - Phát triển Nguồn Nhân lực Kế thừa cho Các Doanh nghiệp SMEs.

gioi thieu syctek viet nam file 1

X

Right Click

No right click