Thứ ba, Tháng 10 19, 2021

Tư Vấn & Đào Tạo

HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM

Chuyên cung cấp Dịch vụ Tư vấn Tái Cơ cấu (Tư vấn Tái Cấu trúc) Lĩnh vực Kinh doanh, Mô hình Quản lý và Cơ cấu Tổ chức Theo Chiến lược Kinh doanh cho Từng Doanh nghiệp. Dịch vụ Tư vấn Tái Cơ cấu Giúp Doanh nghiệp có Bộ máy Tổ chức Gọn nhẹ và Phù hợp với Định hướng Chiến lược, Từ đó Tạo Hiệu quả cao Trong việc Theo đuổi Các Mục tiêu Chiến lược Cũng như Tăng cường Khả năng Cạnh tranh của Doanh nghiệp. Theo Phương châm: "ĐỒNG HÀNH - KIẾN TẠO & CÙNG PHÁT TRIỂN" Theo Mô hình Smart Ceo 4.0: "TINH GỌN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - TẦM VÓC"

dich-vu-tai-cau-truc

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0Là Đơn vị Chuyên Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp, Tái Cấu trúc & Xây dựng lại Hệ thống QLCL Toàn diện (TQM) cho Các Doanh nghiệp SMEs Như: HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN, SẢN PHẨM & DỊCH VỤ, SẢN XUẤT & KINH DOANHMARKETING/SALES, BÁN HÀNG THEO MÔ HÌNH B2B, B2C, HỆ THỐNG QUY PHẠM NỘI BỘ, HỆ THỐNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM, QLNS, QLSX, QLKD,... KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN KPI, KỸ NĂNG TÍNH LƯƠNG 3P,...

 • Nhân Sự & Lao Động
 • Tài Chính DN
 • Quản Trị DN
 • Sản Phẩm & Dịch Vụ
 • Sản Xuất & Kinh Doanh
 • Quản Trị Toàn Diện
 • Quy Phạm Nội Bộ
 • Văn Hóa Doanh Nghiệp

goi-tai-cau-truc-nhan-su-lao-dong

Các Vấn đề Tư vấn Tái cấu trúc Hệ thống Hành chánh & Nhân sự Gồm có:

 • Tái cấu trúc - Tái Cơ cấu Tổ chức Bộ máy Quản lý Nhân sự.
 • Xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng & Đào tạo Nhân sự.
 • Xây dựng Kế hoạch Định biên Nhân sự & Phát triển Nguồn Nhân lực cho Doanh nghiệp.
Read More

goi-tai-cau-truc-nguon-tai-chinh

Các Vấn đề Của việc Tái Cấu Trúc Hệ thống Tài Chính & Kế toán Gồm có:

 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Chính sách Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế Trong Doanh nghiệp.
 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Hệ thống Quản trị Kế toán Công nghệ 4.0.
 • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu lại Nguồn vốn -  Công nợ của Doanh nghiệp.

 

Read More

goi-tai-cau-truc-quan-tri-doanh-nghiep

Các Gói Tư vấn Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Doanh nghiệp Như sau:

Read More

goi-tai-cau-truc-san-pham-va-dich-vu

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Hệ thống Sản phẩm & Dịch vụ bao gồm:

Read More

goi-tai-cau-truc-quan-ly-san-xuat-kinh-doanh

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu Trúc Hệ thống Sản Xuất & Kinh Doanh gồm có:

Read More

goi-tai-cau-truc-toan-dien-doanh-nghiep

Các Gói Tư vấn Tái cấu trúc - Tái cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục công việc cụ thể như sau:

Read More

 

goi-tai-cau-truc-he-thong-quy-pham-noi-bo

Tái cấu trúc Hệ thống Quy phạm Nội bộ của Doanh nghiệp Là Hoạch định lại Toàn bộ Hệ thống Pháp luật Nội bộ Cụ thể như sau:

Read More

 .: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

tv van hoa dn

Có rất nhiều khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, Nhưng tựu chung, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP có thể được định nghĩa là “Tập hợp những giá trị và chuẩn mực về Niềm tin, Hành vi, Cách nhận thức & Phương pháp Tư duy được Mọi người trong Công ty cùng Công nhận, Suy nghĩ & Hành động như Một Thói quen.” VĂN HÓA DOANH NGHIỆP giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, Ảnh hưởng đến lối sống, Hành vi của người đó. Xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của Mỗi Doanh nghiệp.

Read More

Doanh Nghiệp Trước Tái Cấu Trúc

 • Cán bộ-CNV Làm việc Không hiệu quả.
 • Đội ngũ Quản lý Làm việc Trì trệ, Thiếu Trách nhiệm.
 • Chi phí Quản lý Hệ thống Tăng cao.
 • Nhân lực Phân bổ Cho Từng Phòng ban Không đủ.
 • Năng lực Đội ngũ Quản lý Chưa Đáp ứng Được Yêu cầu Công việc.
 • Các bộ Chủ chốt  Phòng ban Làm việc Không đúng Chức năng - Nhiệm vụ.
 • Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Nặng nề Không Phát huy Hiệu quả.
 • Chưa có Kế hoạch - Chiến lược Kinh doanh, Bán hàng Phù hợp.
 • Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốt Không đủ Năng lực.

Xem thêm

Doanh Nghiệp Sau Tái Cấu Trúc

 • Thay đổi Tư duy từ các Cấp Lãnh đạo đến CB-CNV Theo hướng Chuyên nghiệp & Hiệu quả.
 • Xác định lại Chiến lược Công ty & Chiến lược từng Chức năng (Nhân sự, Tài chính, SXKD, Tiếp thị,,...).
 • Cải cách Công tác Quản lý, Xây dựng Cơ cấu Tổ chức chuẩn & Phù hợp.
 • Xác định rõ Chức năng, Nhiệm vụ, Trách nhiệm Từng Phòng ban, Đến CB-CNV
 • Bố trí lại Đội ngũ CB-CNV, Đưa ra Các Phương thức Quản trị, Báo cáo & Đánh giá Công việc Đem lại hiệu quả.
 • Tái Cấu trúc lại Nhằm hợp lý hóa Các Công việc, Tiết kiệm Chi phí, Nâng cao hiệu quả.
 • Xây dựng Tư tưởng, Tm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị Cốt lõi của Doanh nghiệp...
 • Xây dựng Quy chế, Nội quy, Quy định, Quy trình Tác nghiệp Để Công ty Hoạt động Hiệu quả hơn.
 • Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực (BSC-KPIs-3P) Hiệu quả cho toàn Công ty.
 • Xây dựng Bộ máy Quản lý & Điều hành: "TINH GỌN - TIẾT KIỆM - CHẤT LƯỢNG - TẦM VÓC".

Xem thêm

Tư Vấn Xây Dựng Hệ Thống BSC & KPIs

image

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Là Đơn vị Chuyên Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC & KPI Cho Các Tổ chức, Doanh nghiệp Trong & Ngoài nước Tại Việt Nam. Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 300 Doanh nghiệp (SXKD, TMDV, Xây dựng, Kiến trúc, TTNT, Vận tải, XNK,...) Ứng dụng Hiệu quả Dự án BSC & KPI bằng Công cụ Smart Ceo 4.0 - Quản trị Thành công trong Dự án: "Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19" Tại Việt Nam, Khu vực.

Ý nghĩa Khi Áp dụng Hệ thống BSC & KPIs của Chúng tôi gồm có:

 1. Công cụ Đánh giá Hiệu quả Công việc.
 2. Phương pháp Ghi nhận Năng lực của Từng CB-CNV.
 3. Hệ thống Giúp CB-CNV Tự Cải tiến Công việc.
 4. Phương pháp Để Doanh nghiệp Tưởng thưởng Cho CB-CNV.
 5. Phương pháp Mang lại Niềm vui cho CB-CNV Khi Làm việc Tại Doanh nghiệp.

Xem thêm

.: TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:
HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Chuyên Tư vấn và Giải quyết Những Vấn đề Liên quan đến Cơ cấu Tổ chức Cũng như Tình hình Hoạt động Sản xuất-Kinh doanh của Quý Doanh nghiệp, Tìm ra hướng Khắc phục Giúp cho Quý Doanh nghiệp Phát triển tốt hơn.

 
X

Right Click

No right click