Thứ năm, Tháng 6 01, 2023

GÓI 3: TÁI CẤU TRÚC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP:

Quan ly Doanh nghiep SSC4.0

TÁI CẤU TRÚC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP: Có Vai trò Quan trọng Trong Quá trình Hoạt động và Phát triển của Các Doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Sẽ Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Doanh nghiệp Về mặt Pháp lý - Chuyển đổi Doanh nghiệp Bao gồm:

 • TÁI CƠ CẤU BỘ MÁY DOANH NGHIỆP: Tư vấn cho Doanh nghiệp Lựa chọn Các cách Tiếp cận Tái cấu trúc Chuyển đổi Doanh nghiệp Tối ưu, Phù hợp Với Thực tiễn Hoạt động SXKD của Doanh nghiệp, Và Hỗ trợ hiệu quả Chiến lược Phát triển Kinh doanh cho Doanh nghiệp, Và xây dựng Hệ thống Quy phạm-Pháp luật Nội bộ cho Doanh nghiệp (Ví dụ: Quy chế, Nội quy, Quy định, Quy trình Làm việc của Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng Trong Doanh nghiệp),...
 • XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG: Các Chuyên gia sẽ Tư vấn Luật Doanh nghiệp Chuyên sâu của VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM- Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp Xây dựng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Bảo hiểm Tài sản,...Và Điều lệ Mẫu áp dụng cho Các Công ty Niêm yết Lên Sàn Giao dịch Chứng khoán,...
 • XÂY DỰNG CÁC QUY CHẾ ĐIỀU CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, HĐTV, BAN TGĐ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP,...VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Cũng có Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp Xây dựng Các Quy chế Điều chỉnh Hoạt động của: HĐQT, HĐTV, BAN TGĐ, BGĐ, BAM KIỂM SOÁT,...Để Phù hợp Với thông lệ của Việt Nam, Và Quốc tế.
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY PHẠM - PHÁP LUẬT NỘI BỘ: (Là Hành lang Pháp lý của Một Doanh nghiệp) Gồm có: Quy chế, Nội quy, Quy định, Quy trình Tác nghiệp Cho Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng Trong Doanh nghiệp. 
 • VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0: TƯ VẤN XÂY DỰNG & HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG TRÊN BÁO, ĐÀI THEO LUẬT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM, VÀ QUỐC TẾ.
 • TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG: Bao gồm Các Phần việc như Tư vấn Xây dựng Kế hoạch Tổ chức, Phối hợp Tiến hành Thực hiện Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Khách hàng, Tư vấn và Soạn thảo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Thành viên, Các Quy chế Làm việc, Quy chế Đề cử, Ứng cứ, Bầu cử HĐQT, HĐTV, Ban Kiểm Soát,…Quy chế Các Cách thức Biểu quyết Thông qua Các Nội dung Tại Cuộc họp. Sau cùng Là Phối hợp Tiến hành Thực hiện Kiểm Phiếu Và Tư vấn cho Doanh nghiệp Soạn thảo Biên bản Kiểm Phiếu.
 • DỊCH VỤ SOẠN THẢO-LẬP SỔ CỔ ĐÔNG/SỔ THÀNH VIÊN & QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Là Đối tác Tin cậy của Các Tập đoàn Công ty Đa Quốc gia Trong & Ngoài nước Trong việc Tư vấn Lập & Quản lý Sổ Cổ đông, Sổ Thành viên Góp vốn, Chúng tôi sẽ Tư vấn & Hỗ trợ Quý Doanh nghiệp Các Bước Quản lý Thông tin về Cổ đông Một cách Đầy đủ, Chính xác, Chuyên nghiệp./.
icon trai bang gia BẢNG GIÁ "GÓI 3 - TÁI CẤU TRÚC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP - LIÊN HỆ" icon phai bang gia

-----------------------------------------------------------------

.: LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc - Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp Sẽ được Thực hiện: Từ 02 Tháng => 06 Tháng, Cụ thể Như sau:

1. TÁI CẤU TRÚC TỔNG THỂ & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 02 THÁNG.

2. TÁI CẤU TRÚC CHUYÊN SÂU & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 04 THÁNG.

3. TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN MÔ HÌNH SXKD, TMDV & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 06 THÁNG.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc Các Ngày T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra, Chúng tôi Có nhận Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ Theo Giờ.

 • BUỔI SÁNG  : TỪ 9h00 => 12h00.
 • BUỔI CHIỀU : TỪ 13h00 => 16h00.

- Chi phí Thực hiện Các Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc - Đào tạo Nôi bộ Của Chúng tôi Như sau: 

 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO-9001, ISO-14001, ISO-22000/HACCP, ISO-27000, SA8000, TQM, QA/QC, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S, VHDN, VHKD, NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ: TỪ 50TR => 150TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

 

X

Right Click

No right click