Thứ ba, Tháng 3 28, 2023

syctek việt nam

 • HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM 

  CHUYÊN NHẬN ĐÀO TẠO NỘI BỘ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SMEs: Marketing & Thương Hiệu, Bán hàng & Chăm sóc Khách hàng, Phát triển Nguồn Nhân lực, Kỹ năng Mềm Cho Đội ngũ Cán bộ Quản lý Chủ chốt Của Doanh nghiệp, KHOÁ HỌC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP cho Các Ceo Start-Up, Nhà Quản lý Cấp trung: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD Theo Mô hình Smart Ceo 4.0.

 • HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM

  CHUYÊN TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SMEs Tái Cấu trúc Doanh nghiệp, Hệ Thống BSC-KPI, Hệ Thống Lương 3Ps, Hệ Thống Đánh Giá Năng Lực, Hệ Thống Quản Lý BMS, Hệ Thống QLCL Toàn diện (TQM), Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp, Xây dựng Chiến Lược Phát triển Nguồn Nhân Lực, Lập Kế Hoạch Kinh Doanh AOP,...

 • HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM

  Giới thiệu Những Dự án Tiêu biểu Của Học viện Online Street Smart Ceo.

 • Học Viện Syctek Việt Nam

  Những gói tái cấu trúc dành cho Doanh Nghiệp

 • HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM

  Giới thiệu Chung Về Lĩnh vực: TƯ VẤN QUẢN LÝ - SETUP DỰ ÁN ĐẦU TƯ - ĐÀO TẠO NỘI BỘ Cho Doanh nghiệp.

 • goi-tai-cau-truc-quan-tri-doanh-nghiep

  Các Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Doanh nghiệp Như sau:

 • goi-tai-cau-truc-nhan-su-lao-dong

  Các Vấn đề Tư vấn Tái cấu trúc Hành chính & Nhân sự Gồm có:

  • Tái Cơ cấu Tổ chức Hệ thống Hành chính & Nhân sự.
  • Xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng & Đào tạo Nhân sự.
  • Xây dựng Kế hoạch Định biên Nhân sự & Phát triển Nguồn Nhân lực cho Doanh nghiệp.
 •  

   

  goi-tai-cau-truc-he-thong-quy-pham-noi-bo

  Tái cấu trúc Quy pham-Pháp luật Nội bộ của Doanh nghiệp Là Hoạch định lại Toàn bộ Hệ thống Pháp luật Nội bộ Cụ thể như sau:

 • goi-tai-cau-truc-san-pham-va-dich-vu

  Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Sản phẩm & Dịch vụ Bao gồm:

 • goi-tai-cau-truc-quan-ly-san-xuat-kinh-doanh

  Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu Trúc Sản Xuất & Kinh Doanh Gồm có:

 • goi-tai-cau-truc-nguon-tai-chinh

  Các Vấn đề Của việc Tái Cấu Trúc Tài Chính & Kế toán Gồm có:

  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Chính sách Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế Trong Doanh nghiệp.
  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Hệ thống Quản trị Kế toán Công nghệ 4.0.
  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu lại Nguồn vốn -  Công nợ của Doanh nghiệp.

   

 •  

  goi-tai-cau-truc-toan-dien-doanh-nghiep

  Các Gói Tư vấn Quản lý & Tái cấu trúc Doanh nghiệp Được Chúng tôi Triển khai Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

  • Gói 1: Tái Cấu trúc  Hành chính & Nhân sự.
  • Gói 2: Tái Cấu trúc  Tài chính - Kế toán - Thuế.
  • Gói 3: Tái Cơ cấu   Tổ chức Bộ máy Doanh nghiệp.
  • Gói 4: Tái Cấu trúc  Sản xuất & Kinh doanh.
  • Gói 5: Tái Cấu trúc  Sản phẩm & Dịch vụ.
  • Gói 6: Tái Cấu trúc  Quy phạm - Pháp luật Nội bộ.
  • Gói 7: Tái Cấu trúc  VHDN - Bộ Nguyên Tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp.
  • Gói 8: Tái Cấu trúc  Toàn diện Mô hình SXKD, TMDV Của Doanh nghiệp.
 • HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM

  Thư Viện Của Học viện Online SSC4.0: Chuyên Cung cấp Bộ Tài liệu Về Quản trị Doanh Nghiệp Thành công "SMART CEO 4.0".

 • HỌC VIỆN ONLINE SMART CEO 4.0

  Những Tin tức Mới nhất Về TÁI CẤU TRÚC - TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP - HẬU COVID 19.

X

Right Click

No right click