Thứ năm, Tháng 6 01, 2023

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs: Có Quy mô Vừa & Nhỏ Xây dựng Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp (Smart Ceo 4.0) Theo Tiêu chuẩn Quốc tế: (ISO-9001: 2015-TQM, Hệ Thống Đánh giá Năng lực CB-CNV qua Thẻ điểm Đo lường & Đánh giá Hiệu quả Công việc Thông qua Hệ thống BSC-KPI-3P, Và Các Tiêu chuẩn Thực hành Tốt ATLĐ - VSMT - PCCN - Cải tiến Chất lượng - Năng suất Lao động Thông qua 02 Tiêu chuẩn QA/QC, Kaizen-5S Tại Doanh nghiệp, Nhà máy, Công trường, Kho hàng,...).

Ngoài ra, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM - Chúng tôi, Còn nhận Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Cơ Cấu Tổ chức lại Bộ máy Quản lý & Điều hành của Doanh nghiệp, Cũng như Tái Cấu trúc Toàn diện Mô hình SXKD, TMDV, Digital Marketing, VHDN, Nguyên tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp, Tìm ra Hướng Khắc phục Hiệu quả, Tối ưu, Giúp Cho Các Doanh nghiệp SMEs: Ổn định - Bền vững - Phát triển Kinh doanh Tốt  hơnTheo Mô hình Chuyển đổi số SMART CEO 4.0 "TINH GỌN - NHẸ - TIẾT KIỆM - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ"./.

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện cho Các Doanh nghiệp SMEs Giải quyết Các Vấn đề Liên quan Đến Quản lý & Điều hành, Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Có Quy mô Vừa & Nhỏ, Cũng như Tái Cấu trúc Toàn diện Mô hình SXKD, TMDV, Digital Marketing, Set-Up Hệ thống Bán hàng Online/Offline Theo Mô hình Phân phối của Các Kênh: B2B, B2C, H2H,...

Ngoài ra, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM - Chúng tôi còn Trợ giúp Các Nhà Quản lý-CEO của Các Doanh nghiệp SMEs Tìm ra Hướng Khắc phục & Gỡ rối Các Vấn đề Nội bộ Doanh nghiệp, Cụ thể như: (Nhân sự, Tài chính, Kế toán, Thuế, SXKD, TMDV, Tranh chấp Nội bộ, Giải quyết Vấn đề, Thỏa thuận Tập thể, Đàm phán HĐ, Đánh giá Năng suất Lao động, Tính lương KPI-3P, Xây dựng VHDN, Nguyên tắc Ứng xử Trong Văn hóa Kinh doanh, Giao tiếp, CSKH,  Giải quyết Khiếu nại của Khách hàng,...). Theo Phương châm: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC - CON NGƯỜI - KHOA HỌC - HIỆU QUẢ./. 

 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0

"ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CÙNG PHÁT TRIỂN"

X

Right Click

No right click