Chủ nhật, Tháng 11 28, 2021

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs: Có Quy mô Vừa & Nhỏ Xây dựng Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp (Smart Ceo 4.0) Theo Tiêu chuẩn Quốc tế: (ISO-9001: 2015-TQM, Hệ Thống Đánh giá Năng lực CB-CNV qua Thẻ điểm Đo lường & Đánh giá Hiệu quả Công việc Thông qua Hệ thống BSC & KPIs, Phương pháp Trả Lương 3P, Áp dụng Tiêu chuẩn Thực hành Tốt ATLĐ - VSMT - Cải tiến Chất lượng Thông qua 02 Tiêu chuẩn Kaizen & 5S Tại Công ty, Nhà máy, Công trường),...Ngoài ra, Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Cơ Cấu Tổ chức Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Bán hàng, Digital Marketing/Pr, Về VHDN & Nguyên tắc Ứng xử trong Doanh nghiệp, Tìm ra Hướng Khắc phục Giúp cho Các Doanh nghiệp SMEs: Ổn định - Bền vững - Phát triển Kinh doanh Tốt hơn. Theo Mô hình: "TINH GỌN => HIỆN ĐẠI => CHẤT LƯỢNG => HIỆU QUẢ =>TẦM VÓC".

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAMChuyên Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Quản lý & Điều hành, Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ (SMEs), Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Trade/Marketing/Sales, Set-Up Hệ thống Phân phối, Bán hàng Theo Các Kênh B2B, B2C, H2H,...Tư vấn Xây dựng Hệ thống VHDN & Bộ Nguyên tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp Với Khách hàng/Đối Tác,...Ngoài ra Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Ban Lãnh đạo Các Doanh nghiệp SMEs Tìm ra Hướng Khắc phục, Gỡ rối Giúp cho Doanh nghiệp Phát triển Kinh doanh Tốt hơn Theo Mô hình: "TINH GỌN => HIỆN ĐẠI => CHẤT LƯỢNG => HIỆU QUẢ => TẦM VÓC"

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0

"ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CÙNG PHÁT TRIỂN"

X

Right Click

No right click