Thứ sáu, Tháng 7 30, 2021
 • Tái cấu trúc Hành chính & Nhân sự

  Là quá trình kiến tạo và đưa ra một cơ cấu tổ chức mới hợp lý, từ đó xác định Định biên nhân sự và lao động phù hợp với doanh nghiệp... Read More
 • Tái cấu trúc Tài chính & Kế toán

  Là Quá trình cơ cấu & Tổ chức hệ thống tài chính & Kế toán của doanh nghiệp Read More
 • Tái cấu trúc hệ thống Quản Lý Doanh Nghiệp

  Quản lý doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp như: xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động,... Read More
 • Tái cấu trúc Sản phẩm & Dịch vụ

  Là quá trình hoạch định lại hệ thống, tập hợp các hoạt động thực tiễn thông qua hệ thống vận hành dựa trên nguyên tắc thị trường để tạo ra lợi nhuận. Read More
 • Tái cấu trúc Sản xuất & Kinh doanh

  Là quá trình hoạch định lại hệ thống sản xuất kinh doanh, tập hợp các hoạt động thực tiễn thông qua hệ thống vận hành dựa trên nguyên tắc thị trường để tạo ra lợi nhuận. Read More
 • Chương Trình Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

  Quá trình Thẩm định, Đánh giá lại giá trị cốt lõi, tài nguyên hiện có của doanh nghiệp.
 • Tái cấu trúc hệ thống Quy Phạm Nội Bộ

  Hệ thống Quy Phạm Nội Bộ với vai trò phối hợp tất cả các nguồn lực của tổ chức thành một chỉnh thể. Tạo ra phương tiện thực hiện mục đích của tổ chức đạt hiệu quả cao,... Read More
 • Tái Cấu Trúc Văn hóa Doanh nghiệp

   .: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

  tv van hoa dn

  Có rất nhiều khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, Nhưng tựu chung, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP có thể được định nghĩa là “Tập hợp những giá trị và chuẩn mực về Niềm tin, Hành vi, Cách nhận thức & Phương pháp Tư duy được Mọi người trong Công ty cùng Công nhận, Suy nghĩ & Hành động như Một Thói quen.” VĂN HÓA DOANH NGHIỆP giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, Ảnh hưởng đến lối sống, Hành vi của người đó. Xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của Mỗi Doanh nghiệp.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ Xây dựng Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp (Smart Ceo 4.0) Theo Tiêu chuẩn Quốc tế: (ISO-9001: 2015-TQM, Hệ Thống Đánh giá Năng lực CB-CNV qua Thẻ điểm Đo lường & Đánh giá Hiệu quả Công việc qua BSC & KPIs, Phương pháp Trả Lương 3P, Áp dụng Tiêu chuẩn Thực hành Tốt ATLĐ - VSMT - Cải tiến Chất lượng qua Kaizen & 5S Tại Công ty, Nhà máy),... Ngoài ra Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Cơ Cấu Tổ chức Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Marketing/Sales/Pr, VHDN - VHKD & Nguyên tắc Ứng xử trong Doanh nghiệp, Tìm ra Hướng Khắc phục Giúp cho Các Doanh nghiệp SMEs Ổn định & Phát triển Kinh doanh Tốt hơn.

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Quản lý & Điều hành, Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ (SMEs), Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Trade/Marketing/Sales, Set-Up Hệ thống Bán hàng theo B2B, B2C, H2H,...Tư vấn Xây dựng Hệ thống VHDN - VHKD & Nguyên tắc Ứng xử của Doanh nghiệp Với Khách hàng/Đối Tác,...Ngoài ra Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Ban Lãnh đạo Các Doanh nghiệp SMEs Tìm ra Hướng Khắc phục, Gỡ rối Giúp cho Doanh nghiệp Phát triển Kinh doanh Tốt hơn Theo Mô hình: "TINH GỌN - CHẤT LƯỢNG - TẦM VÓC". 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0

"ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CÙNG PHÁT TRIỂN"

X

Right Click

No right click